Artikel: Beweging en de Bates-methode van Natuurlijk Beter Zien

Schrijf je in en ontvang zo nu en dan gratis een nieuw artikel

Privacyverklaring Zie je wel!

Wij vinden het beschermen van privacy erg belangrijk en zullen er alles aan doen om persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en binnen de geldende wettelijke bepalingen te behandelen. Met de komst van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is elke instantie verplicht om een privacyverklaring op te stellen en te publiceren. Schrik niet, want het gaat hier om allerlei vermeldingen die vanaf nu verplicht zijn om te noemen. Hoofdzaak is dat wij nooit slordig met jouw gegevens omgaan of doorverkopen aan of verspreiden naar derden, buiten partijen die in deze privacyverklaring worden genoemd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We kunnen persoonsgegevens van jou verwerken doordat je de website bezoekt (dan anoniem gemaakt; zie het kopje Google Analytics), je het contactformulier invult of jij je inschrijft voor het artikel en de mailinglijst om ook volgende artikelen te ontvangen. De gegevens die dan worden verzameld zijn:

Voornaam
E-mailadres
IP-adres

De reden dat deze gegevens worden verzameld is om via de website contact te kunnen hebben en om de opgevraagde informatie te kunnen versturen. Om de volgende artikelen te kunnen ontvangen, wordt je op een mailinglijst geplaatst; hier geef je zelf toestemming voor door je in te schrijven.

Wettelijk verplichte gegevens

Daarnaast worden andere persoonsgegevens vastgelegd als je een overeenkomst hebt met ons in de vorm van lessen die je volgt. Voor de administratie zijn we wettelijk verplicht de volgende gegevens van je vast te leggen:

Voor- en achternaam
Adres
Bankrekeningnummer (tenzij je contant betaalt)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Als je lessen gaat volgen, ontvang je een vragenlijst. Hierin worden persoonlijke gegevens gevraagd. Behalve gegevens die hierboven al genoemd staan, vragen we ook naar je geboortedatum en je telefoonnummer. Andere gegevens die we aan je vragen betreffen aspecten die jouw ogen-geschiedenis aangaan, zoals bijvoorbeeld je gezondheid. Jij bepaalt altijd zelf wat je hierin deelt. Kinderen jonger dan 16 jaar die lessen volgen worden aangemeld door hun ouders; de ouders geven hiermee impliciet toestemming om gegevens over hun kind vast te leggen. Het mag duidelijk zijn dat deze gegevens altijd als strikt vertrouwelijk worden behandeld en nooit met derden worden gedeeld. Mochten we dit om een of andere reden wel willen delen met een andere partij, dan zal hierover altijd eerst schriftelijk toestemming voor worden gevraagd. De gegevens die worden verzameld in de vragenlijst hebben als doel om de lessen zo goed mogelijk op jou persoonlijk afgestemd te kunnen aanbieden zodat een zo groot mogelijk succes wordt behaald. We slaan jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database.

Cookies en Google Analytics

Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn nodig om de website technisch gezien goed te laten werken en ondersteunen het gemak van de bezoeker. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Als je dit toch niet wilt, kun je je afmelden voor cookies bij de instellingen van je internetbrowser. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics is een tool die wij gebruiken om de statistieken van onze website te monitoren. We hebben deze zó ingesteld dat de verzamelde gegevens geanonimiseerd zijn. Met deze gegevens kunnen we bijvoorbeeld zien hoe lang bezoekers op de website blijven, welke pagina’s het meest bekeken worden, etc. Deze informatie gebruiken we vanuit marketing oogpunt. We weten dan bijvoorbeeld beter waar de interesse van de bezoekers van de website vooral naar uit gaat.

Wat je zelf deelt

Let op met informatie die je zelf openlijk deelt op onze website of op social media zoals Facebook. Ben je er van bewust dat alle informatie die je zelf vrijwillig op onze website plaatst, zoals in een reactie op een artikel/blog, of via social media, ook gezien wordt door anderen. We houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Beveiligen

Zie je wel! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ziejewel.nu

Op onze website plaatsen we links naar andere websites waar je naar onze mening waardevolle informatie kunt vinden. Ook staan er knoppen naar social media. We hebben geen controle over hoe deze derden omgaan met de privacywetgeving. We raden je aan de privacyverklaring en gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zie je wel! bewaart de persoonsgegevens die we van je hebben vastgelegd nadat je je hebt aangemeld voor onze malinglijst voor zolang als je deze mails wilt ontvangen. Zodra je je hebt afgemeld voor onze artikelen, zullen we je gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor deze mails via de link die steeds onderaan deze mails vermeld staat.

Persoonsgegevens die we hebben verzameld omdat je geïnformeerd hebt naar onze diensten of vanwege lessen die je hebt gevolg, bewaren we gedurende 5 jaren. Dat doen we omdat we ook in de tijd na het laatste contact nog wel eens elkaar met vragen kunnen of willen benaderen. Het is dan van wederzijds belang om je gegevens na te kunnen kijken. Na deze periode van 5 jaar worden je gegevens geanonimiseerd of volledig verwijderd.

Administratieve persoonsgegevens zoals facturen, bewaren we voor zolang als dit wettelijk verplicht is namelijk 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zie je wel! deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn:

Hostnet, een veilig en betrouwbaar hostingbedrijf
Mailchimp, het systeem dat gebruikt wordt voor de geautomatiseerde mailinglijst
De Belastingdienst, wanneer deze inzage vraagt in onze administratie
Google Analytics (geanonimiseerd), om statistieken over websitebezoeken op te stellen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zie je wel! en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ziejewel.nu. Als het gaat om een verzoek tot inzage of tot gegevensoverdraging, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, zodat we zeker weten dat het verzoek door jou is gedaan. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Zie je wel! wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over deze verklaring

Zie je wel! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. We raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig nog eens te lezen.

Zie je wel!, gevestigd in Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ziejewel.nu
info@ziejewel.nu
06 44462259

Versie 2018.01

Zie Je Wel - Natuurlijk Beter Zien