Artikel: Beweging en de Bates-methode van Natuurlijk Beter Zien

Schrijf je in en ontvang zo nu en dan gratis een nieuw artikel

Over dr. W.H. Bates, oogarts en wetenschapper

Bates en de tegenstrijdigheden in de oogheelkunde

De naam Bates-methode komt van dr. W.H. Bates, een succesvol en gerespecteerd oogarts en oogchirurg in New York. Hij leefde van 1860 tot 1931. Bates was een echte wetenschapper met een open en onderzoekende geest. Tijdens zijn studie had hij geleerd dat refractieafwijkingen zoals bijziendheid (‘min’) en verziendheid (‘plus’) erfelijk zijn. Het voorschrijven van een bril was de enige mogelijkheid om weer beter te gaan zien. In zijn werk liep hij tegen een aantal tegenstrijdigheden aan.
bates-beter-zienDe ene tegenstrijdigheid kwam voort uit de volgende vraag die hij zichzelf stelde: ‘Hoe kan het dat de meeste mensen steeds sterkere brillenglazen nodig hebben?’ Hij redeneerde als volgt: Van een remedie in dit geval de bril, mag je verwachten dat de kwaal minder wordt. Het dragen van een bril zou dan het zicht weer moeten versterken en het middel, de bril, niet meer nodig maken. Bates constateerde echter dat het dragen van een bril het zicht verder doet verslechteren.

Een ander belangrijk gegeven was in strijd met de theorie van erfelijkheid van zichtafwijkingen.  Er waren namelijk patiënten waarvan het zicht spontaan beter werd of zelfs volledig herstelde. Bij erfelijkheid zou spontaan herstel niet mogelijk zijn.

De uitdaging

Deze tegenstrijdigheden daagden hem uit. Met een haast grenzeloze energie heeft Bates zich hier aan gewijd. Het is zijn levenswerk geworden. Met zijn retinoscoop – een apparaatje waarmee je kunt meten of een oog refractieafwijkingen heeft – heeft hij de ogen van mensen en dieren in allerlei situaties bekeken. Als eerste raakte hij ervan overtuigd, en kon dit ook aantonen met de retinoscoop, dat de meeste mensen slechter zien door het hebben van geestelijke spanning. Hij stelde ook vast dat het hebben van verkeerde zie-gewoontes en het dragen van een bril het zicht doen verslechteren. Lenzen waren er in die tijd nog niet maar hiervoor geldt hetzelfde. Bates ontdekte wat de ontspannen, natuurlijke zie-gewoontes zijn en leerde die aan zijn patiënten. Hij onderzocht en behandelde met succes duizenden mensen met oogafwijkingen, ook ernstigere oogaandoeningen zoals bijvoorbeeld staar, glaucoom en loslatend netvlies. Op scholen organiseerde hij experimenten om te voorkomen dat het zicht van de kinderen achteruit zou gaan. Duizenden kinderen deden hieraan mee. De resultaten van zijn werk waren zeer indrukwekkend.

Waarom is de Bates-methode dan niet veel bekender?

Al tijdens zijn leven had Bates te kampen met veel tegenstand. Hij adviseerde de mensen immers hun bril, die zijn collega’s hadden voorgeschreven, niet meer te gebruiken. Dat was ‘tegen het zere been’. De resultaten van zijn werk en ook andere bewijzen tegen de erfelijkheidstheorie werden van tafel geschoven, genegeerd. Dat gebeurt ook nu nog! Na zijn dood hebben anderen die zijn gedachtengoed verder uitdroegen ook met veel verzet te maken gekregen. Er werden in Amerika zelfs processen aangespannen, die overigens door de Bates-leraren gewonnen werden.

De Bates-methode gaat in op de oorzaak van oogafwijkingen. De reguliere geneeskunde is vooral gericht op symptoombestrijding. Een fundamenteel verschil in aanpak. Een totaal andere visie. De twee benaderingen zouden elkaar goed aan kunnen vullen. Helaas zijn er nog weinig oogartsen die hier voor openstaan.

Een andere invloedrijke factor is de invloed van de machtige farmaceutische industrie op de reguliere geneeskunde. Voeg daar voor de oogheelkunde de gigantische optische industrie aan toe. Daarmee heb je de economische verklaring waarom methoden die afwijken van het reguliere zo moeilijk doordringen en het zo lastig is de erkenning te krijgen die ze eigenlijk verdienen.

Meer informatie

over Natuurlijk Beter Zien en de Bates-methode vind je o.a. op de websites van:

Saskia Naber, auteur van het boek Natuurlijk Zien, Natuurlijk Zien
Esther van der Werf, Visions of Joy
Maria van Velsen, Bewust Zien

Zie Je Wel - Natuurlijk Beter Zien